Skip to content
Home » sukhkarta dukhharta lyrics in kannada

sukhkarta dukhharta lyrics in kannada

 

sukhkarta dukhharta lyrics in kannadaSadhana Sargam Lyrics

 

SingerSadhana Sargam
SingerSadhana Sargam
MusicSadhana Sargam
Song WriterSadhana Sargam

 

ಸುಖಕರ್ತಾ ದುಃಖಾರ್ಥ ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಚಿ ||

ನೂರ್ವಿ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚಿ ||

ಸರ್ವಾಂಗಿ ಸುಂದರ್ ಉಟಿ ಶೆಂಡುರಾಚಿ ||

ಕಾಂತಿ halಲ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಮುಕತಾಫಲಾಂಚಿ. ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ರತ್ನಾಖಚಿತ್ ಫರಾ ತುj್ ಗೌರಿಕುಮ್ರಾ ||

ಚಂದನಾಚಿ ಉತಿ ಕುಂಕುಮಕೇಶರಾ ||

ಹಿರೇಜಾದಿತ್ ಮುಕುತ್ ಶೋಭತೋ ಬಾರಾ ||

ರುಂhುನಾತಿ ನೂಪುರೆ ಚರಣಿ ಘಾಘ್ರಿಯಾ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಲಂಬೋದರ ಪೀತಾಂಬರ ಫಣಿವರ್ವಂದನ ||

ಸರಳ ಸೊಂಡ ವಕ್ರತುಂಡ ತೃಣಯನ ||

ದಾಸ್ ರಾಮ ರಾಮ ವಾಟ್ ಪಹೆ ಸದನ ||

ಸಂಕಟಿ ಪಾವವೇ ನಿರ್ವಾಣಿ ರಕ್ಷವೇ ಸುರ್ವರ್ವಂದನಾ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್