Skip to content

sukhkarta dukhharta lyrics in kannada

 

sukhkarta dukhharta lyrics in kannadaSadhana Sargam Lyrics

 

Singer Sadhana Sargam
Singer Sadhana Sargam
Music Sadhana Sargam
Song Writer Sadhana Sargam

 

ಸುಖಕರ್ತಾ ದುಃಖಾರ್ಥ ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಚಿ ||

ನೂರ್ವಿ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚಿ ||

ಸರ್ವಾಂಗಿ ಸುಂದರ್ ಉಟಿ ಶೆಂಡುರಾಚಿ ||

ಕಾಂತಿ halಲ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಮುಕತಾಫಲಾಂಚಿ. ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ರತ್ನಾಖಚಿತ್ ಫರಾ ತುj್ ಗೌರಿಕುಮ್ರಾ ||

ಚಂದನಾಚಿ ಉತಿ ಕುಂಕುಮಕೇಶರಾ ||

ಹಿರೇಜಾದಿತ್ ಮುಕುತ್ ಶೋಭತೋ ಬಾರಾ ||

ರುಂhುನಾತಿ ನೂಪುರೆ ಚರಣಿ ಘಾಘ್ರಿಯಾ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಲಂಬೋದರ ಪೀತಾಂಬರ ಫಣಿವರ್ವಂದನ ||

ಸರಳ ಸೊಂಡ ವಕ್ರತುಂಡ ತೃಣಯನ ||

ದಾಸ್ ರಾಮ ರಾಮ ವಾಟ್ ಪಹೆ ಸದನ ||

ಸಂಕಟಿ ಪಾವವೇ ನಿರ್ವಾಣಿ ರಕ್ಷವೇ ಸುರ್ವರ್ವಂದನಾ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್ ಜೈ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||

ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಮ್ ಕಾಮ್ನಾ ಫೂರ್ತಿ ||

ಜೈದೇವ್ ಜೈದೇವ್