Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In Telugu

Written by Song Lyrics

Published on:

Song Lyrics Info

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In TeluguKJ Jesudas Lyrics

 

SingerKJ Jesudas
SingerIlayaraja
MusicIlayaraja
Song WriterSri Muthuswamy Dikshitar

 

 

స స రి ప మ గ మ, మ గ మ రి స రి
రి స ని ప ని స, స గ మ ప ని స
స రి ప మ గ మ,మ గ మ రి స రి
రి స ని ప ని స, స గ మ ప ని
స స స స స స రి స రి స స రి స గ గ మ రి…..
స స స స స స రి స రి స స రి స గ గ మ రి…..
రి స ని ప ని సా ని ప మ ప మ గ మ రి స రి గ మ ప రి
స రి స రి ప మ గ

మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాదివందిత మహా గణపతిం……

మహా దేవసుతం గురుగుహ నుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

స రి గ మ ప ని రి ప మ రి గ మ ప ని స ని ప మ
మ మ ప మ మ ప ప మ ప ని మ ప ని ని
మ మ ప మ మ ప ప ని ని స ని ని స స
ప ని స రి రి స రి స గ మ రి రి స ని స ని స రి రి
స ని స గ మ గ స గ మ ప…….

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In Telugu Song English Lyrics.

 

Aa Aa Aa Aa…
Maha Ganapathim… Shree Maha Ganapathim
Shree Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…

Maha Ganapathim… Manasa Smarami

Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…
Maha Ganapathim… Aa Aa

Mahadeva Sutham… Aa Aa Aaa…
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham

Maarakoti Prakasham Shantham… Maarakoti Prakasham Shantham
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam… Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam…

🔴Related Post