Skip to content

Paluke Bangaramayena Song Lyrics In Telugu

Paluke Bangaramayena Song Lyrics In Telugu

Song Lyrics Info

Paluke Bangaramayena Song Lyrics In Telugu – Chitra, MM Keeravani Lyrics

 

Singer Chitra, MM Keeravani
Singer M M Keeravani
Music M M Keeravani
Song Writer Veda Vyas

కలలో నీ నామ స్మరణ… మరువ చక్కని తండ్రి
కలలో నీ నామ స్మరణ… మరువ చక్కని తండ్రి
పిలిచిన పలుకవేమి… పలుకే బంగారమాయెనా
పలుకే బంగారమాయెనా… పలుకే బంగారమాయెనా

పలుకే బంగారమాయె… పిలిచిన పలుకవేమి
కలలో నీ నామ స్మరణ… మరువ చక్కని తండ్రి
పలుకే…
పలుకే బంగారమాయెనా కోదండపాణి… పలుకే బంగారమాయెనా
ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ… ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ… రామా

ఇరవూగ ఇసుకలోన… పొరలీన ఉడుత భక్తికి
ఇరవూగ ఇసుకలోన… పొరలీన ఉడుత భక్తికి
కరుణించి బ్రోచితివని… నెర నమ్మితిని తండ్రి
పలుకే బంగారమాయెనా (3)

ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ… ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ
శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవు గావా
శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవు గావా
కరుణించు భద్రాచల… వరరామదాసపోష
పలుకే బంగారమాయెనా (3)

పలుకే బంగారమాయెనా కోదండపాణి… పలుకే బంగారమాయెనా
పలుకే బంగారమాయె… పిలిచిన పలుకవేమి
కలలో నీ నామ స్మరణ… మరువ చక్కని తండ్రి
పలుకే బంగారమాయెనా (2)

                                                       

 

 

Paluke Bangaramayena Song Lyrics in English

 

॥ palukē baṅgāramāyēnā ॥
palukē baṅgāramāyēnā ॥
palukē baṅgāramāyēnā kōdaṇḍapāNi
palukē baṅgāramāyēnā ||

palukē baṅgāramayē pilichina palukavēmi
kalalō nī nāmasmaraNa maruva chakkani thaṇḍri
palukē baṅgāramāyēnā ||

iravūga nisukalōna pōralēna yuḍutha bhaktiki
karuNInchi brō chithivani nēranammithi ninnē thaṇḍri
palukē baṅgāramāyēnā ||

rāthini nāthiga jēsi bhūthalamuna pra
khyāthi jēndhithivani prīthithō nammithi thaṇḍri
palukē baṅgāramāyēnā ||

yēntha vēḍina gāni sunthaina dhaya rādhu
panthambu sēya nēnēnthaṭi vāḍanu taṇḍri
palukē baṅgāramāyēnā ||

saraNāgatha thrāNa birudhāṅkithuḍavu gādha
karuNinchu bhadhrāchalavara rāmadāsa pōṣha
palukē baṅgāramāyēnā ||