Skip to content

Hara Hara Shankara Song Lyrics In Telugu

Hara Hara Shankara Song Lyrics In Telugu

Song Lyrics Info

Hara Hara Shankara Song Lyrics In Telugu Bithiri Sathi Lyrics

 

Singer Bithiri Sathi
Singer Padmanav Bharadwaj
Music Padmanav Bharadwaj
Song Writer Sriram Tapaswi

హరా హారా శంకర శేఖర సన్నితి మణిశీకి జీవన్ డిక్సోచీ ..

హారా హర లయకరా దమరుకా రవక్రూతి మముమురు జనము డిక్సోచీ ..

మట్టిలోనా మతిరయ డెహమనాది.

వీరపు కన్నమై కడుపున పాడుతు.

నెలా నెలా యెడ్జినా ఓ షిషువా ..

తనేవు టోడిగి భువిలో పడుతు.

టెలీని పుట్తుకా సూది కదా.

పూర్వ జనమల స్ముతీని మారిచిపోయావు మనావా.

మాయా నిన్నారరిచి నాదాకా నేరచవు మెల్లగా ..

పసలేని అన్నానా విద్యాలయం నర్చే గర్వపదవవురా.

ఈ రాక్తా మామ్సాలా దేహమే చోసిసి మురిసిపోవరావురా.

వేణువెంట వాస్తున్న మత్తుతు పాషాన్ననీ మారిచిపోబోకురా ..

సాగిత్ నీ సలేలేరీని ధ్యాంహికం తెగ పలకకురా ..

పీనుగుయి మరీనా క్షణాన కుకత్తో సమామావురావు ..

ధనమే సుఖమాన్ బ్రమలో పడుతు.

కన్లే కానాకా తిరిగేదేవా.

థాలకు మముకు రంగాలు వేస్తు ..

కలాం కన్నులు మూశీదవా ..

పోగు చెసినా లక్ష్సు కోట్లూ నిన్న బ్రతికిన్చువూర ..

నువ్వు పాండినా ఎనో బిరుదులు చవువ తపించివూర ..

భార్య బిడ్డలు వెంటా వత్తురని

కాలాలో కూడ తలాచకురా ..

వడలాక నీథో వాక్చినా ఆ వలాకటి వేరేకేరా ..

నీన్ మోసినీ పల్లకి చివర్కి నీ నీ పేడే అదాడి ..

నుడు అన్డినా గురూహీ చిరకరకు నీవు వెల్లమంతడి.

నిను కాల్చివేయు కట్టెలుగ

ఓ చెట్టుకు రాశి వూండింది ..

పరిమళాలు పూలుకున్నా తనువు

ఈ మను కలవకా తప్పదడి ..

పోయ్ ముందర కాలమ్ పాకా పాకా ..

పరిహాసమాడుతూ తడియామాడి ..

శవం ట్రైగీ తారలో శివమాయ.

నువ్ ఎర్గానీ కదా నీడి కదా.

నెట్తుటి మమ్సంపు ముద్దగా ఎడిగిన.

కాయమ్ కూలత ఖయమురరా ..

కాబోయ్ శవం నీవు కందర దేహే పాయ్ మొహమ్ వడలార ..

ఇన్నల్లూ సౌదీన్చిడి ఎడీ రా, నీకొసామ్ ఎమ్ చెసావురా !!!

నతకమల్లె గడిపెసేవు కన్నూలు తేరిచేతనాడురా ..

పెద నదరే చట్టుముట్టగా ..

చిరికికి బుదీదా కుప్పకూర ..

 

Hara Hara Shankara Song Lyrics In English

 

Hara Hara Shankara Shreekara Sannuthi Manishiki Jeevana Diksoochi..
Hara Hara Layakara Damaruka Ravakruthi Marumaru Janmaku Diksoochi..
Mattilona Mattiraa Dehamannadi.
Veeryapu kanamai kadupuna paduthu.
Nela Nela yedigina O Shishuvaa..
Tanuve Todigi Bhuvilo Paduthu.
Teliyani Puttuka needi Kadaa.
Poorva Janmaala Smruthini Marichipoyaavu Maanavaa.
Maaya Ninnavarinchi Nadaka Nerchaavu Mellagaa..
Pasaleni Agnaana Vidyale Nerchi Garvapadathaavuraa.
Ee Rakta Maamsaala Dehame Choosi Murisipotaavuraa.
Venuventa vastunna Mruthyu Paashaannni Marichipobokuraa..
Saagithe Nee Sarilereani Dhaambhikam Tega Palakakuraa..
Peenugai Maarina Kshanamuna Kukkatho Samamavvuraa..
Dhaname Sukhamanu Bramalo Paduthu.
Kanule Kaanaka Tirigedavaa.
Thalaku Momuku Rangulu Vesthu..
Kaalam Kannulu Moosedavaa..
(BGM)
Pogu Chesina Lakshalu Kotlu Ninnu Bratikinchavuraa..
Nuvvu Pondina Enno Birudulu Chaavu Tappinchavuraa..
Bhaaryaa Biddalu Venta vatthurani
kalalo Koodaa talachakuraa..
Vadalaka Neetho Vacchinaa Aa Vallakaati varakeraa..
Ninu Mosina Pallaki Chivariki Nee Paade Autadi..
Nuvu Undina Gruhame Chivaraku ninu Vellamantadi.
Ninu Kaalchiveyu Kattelugaa
O Chettuku Raasi Vuntundi..
Parimalaalu Pulumukunna Tanuvu
Ee Mannu Kalavaka Tappadadi..
Poye Mundara Kaalam Paka Paka..
Parihaasamaaduta Tadhyamadi..
Shavamai Tirige Teralo Shivamaa.
Nuvu Eragani kadha Needi Kadaa.
(BGM)
Netthuti Maamsapu Muddaga Edigina.
Kaayam Kooluta Khaayamuraa..
Kaaboye Shavam Neevu Kadaraa Deham Pai Moham Vadalaraa..
Innallu Saadhinchindi Edi raa , Neekosam em Chesaavuraa!!!
Naatakamalle Gadipesaavu  Kannulu Terichedennaduraa..
Pedda Niddare Chuttumuttagaa..
Chivariki Boodida Kuppavuraa..