Skip to content
Home » Om Shiva Hom Full Song Lyrics In Hindi

Om Shiva Hom Full Song Lyrics In Hindi

Om Shiva Hom Full Song Lyrics In Hindi Vijay Prakash Lyrics

 

SingerVijay Prakash
SingerVijay Prakash
MusicVijay Prakash
Song WriterVijay Prakash

हर हर हर हर हर हर हर हर महादेव ..

हर हर हर हर हर हर हर हर महादेव ..

ओम…
भैरव रुद्राय:
महा रुद्राय:
काला रुद्राय:
कल्पना रुद्राय:
वीरा रुद्राय
रुद्र रुद्राय:
गोरा रुद्राय:
अघोरा रुद्राय:
मार्तंड रुद्राय:
अंडा रुद्राय:
ब्रह्माण्ड रुद्राय:
चंदा रुद्राय:
प्रचंड रुद्राय:
ठंडा रुद्राय
सूरा रुद्राय:
वीरा रुद्राय
भव रुद्राय:
भीम रुद्राय:
अथला रुद्राय:
विट्ठल रुद्राय:
सुथला रुद्राय:
महाथला रुद्राय:
रसथला रुद्राय:
तलतला रुद्राय
पत्थला रुद्राय:
नमो नमः

ओम शिवोहम .. ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..

ओम शिवोहम .. ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..

वीरा बदराय अग्नि नेत्राय
गोरा संहारक:
सकला लोकाया सर्व भुताय
सत्य साक्षात्कार:

शंभो शंभो शंकरा

आ…हा..
ओम शिवोहम ..
ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..
भजेहम ..

हर हर हरा हर:
हर हर हरा हर:
महादेव

नमः सोमया
च रुद्राया
च नमस्तम्राय चरुनाय
च नाम संघाय
च पशुपतये
च नाम उग्राय च भीमाया
च नमो अग्रवध्या:
च दुरे वधाय च नमो हंत्रे
च हनियासे
च नमो वृक्षशेभ्यो हरिकेषेभ्यो
नम सताराया नमश शम्भवे
च मेयो भावे च नमः शंकराया
च मयस्कराय च नमः शिवाया
च शिवतराय च

अंडा ब्रम्हाण्ड कोटि
अखिला परिपालन
पूर्णा जगत करना
सत्य देव देवा प्रिया

वेद वेदार्थ सारा
यज्ञ यज्ञोमाया
निश्चल दुष्‍ट निर्गहा
सप्त लोग संरक्षण

सोम सूर्य अग्नि लोचन
श्वेता ऋषभ वाघना
सूला पानी भुजंगा भूषण
त्रिपुरा नशा नार्धना
योमा केसा महासेना जनका
पंच वकतरा परसु हस्त नमः

पंच वकतरा परसु हस्त नमः

ओम शिवोहम ..
ओम शिवोहम ..
रुद्र रूपम भजेहम..
भजेहम ..

ओम शिवोहम ..
ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..
भजेहम ..

काला त्रिकाल:
नेत्र त्रिनेत्र
सुला त्रिसूला धात्रम

सत्य प्रभावा
दिव्य प्रकाशा
मंथरा स्वरूपा मठरम

निश्प्रपंचधि:
निष्कलंकोहम
निज पूर्ण बोध हम हम
गाथ्य गतमागम:
नित्य ब्रम्होगम
स्वपना कसोगम हम हम

सचित प्रणाम
ओम ओम
मूल प्रमेग्याम
ओम ओम
अयम ब्रह्मास्मि
ओम ओम
अहम् ब्रम्हस्मि
ओम ओम

गण गण गण गण:
गण गण गण गण:
सहस्र कांता सप्त विहारकी

दम दम दामा दम:
डूमा डूमा डूमा डूमा
शिव डमरुघ नाधा विहारकी

ओम शिवोहम ..
ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..
भजेहम ..

रू..करुणा मयू सागा

अंडा ब्रम्हाण्ड कोटि
अखिला परिपालन
पूर्णा जगत करना
सत्य देव देवा प्रिया

वेद वेदार्थ सारा
यज्ञ यज्ञोमाया
निश्चल दुष्‍ट निर्गहा
सप्त लोग संरक्षण

सोम सूर्य अग्नि लोचन
श्वेता ऋषभ वाघना
सूला पानी भुजंगा भूषण
त्रिपुरा नशा नार्धना
योमा केसा महासेना जनका
पंच वकतरा परसु हस्त नमः

(ओम शिवोहम..
ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..
भजेहम ..
ओम शिवोहम ..
ओम शिवोहम ..
रुद्र नामम भजेहम ..
भजेहम ..)