Skip to content
Home » jag janani maa vaishno devi song lyrics In Telugu

jag janani maa vaishno devi song lyrics In Telugu

 

jag janani maa vaishno devi song lyrics In TeluguP. Susheela Lyrics

 

SingerP. Susheela
SingerP. Susheela
MusicP. Susheela
Song WriterP. Susheela

లేకే పూజ కి థాలీ జ్యోత్ మన్ కి జగ లి

తేరి అర్తి ఉతరు బొలి మా తు జో దే దే సహారా సుఖ్ జీవన్

కి సర తేరే చార్నో పె వారు బోలి మా ఓ మా ఓ మా

లేకే పూజ కి థాలీ జ్యోత్ మన్ కి జగ లి

తేరి అర్తి ఉతరు బొలి మా తు జో దే దే సహారా సుఖ్ జీవన్

క సర తేరే చార్నో పే వారు బోలి మా ఓ మా ఓ మా

ధుల్ తేరే చార్నో కి లేక మత్తే తిలక్ లగాయ

ధుల్ తేరే చార్నో కి లేక మత్తే తిలక్ లగాయ

Yahi kamna lekar maiya మై ద్వార్ తేరే అయ్యా

రాహు మై తేరా హోకే తేరి సేవ నాకు

ఖోకే సర జీవన్ గుజరా బోలి మా

తు జో దే దే సహారా సుఖ్ జీవన్

క సర తేరే చార్నో పే వారు బోలి మా ఓ మా ఓ మా

సఫల్ హువా యే జనమ్ కి మై థా జన్మో సే కంగల్ (x2)

ట్యూన్ bkkati కా ధన్ దే కే కర్ దియా మాల మాల్

రహే జబ్ తక్ యే ప్రాణ కరు

తెర హి ధ్యాన్ నామ్ తెర పుకారు బోలి మా

తు జో దే దే సహారా సుఖ్ జీవన్

క సర తేరే చార్నో పె వారు

బోలి మా ఓ మా ఓ మా లేకే పూజ కి థాలీ

జ్యోత్ మన్ కి జగ లి తేరి అర్తి ఉతరు బోలి మా

తు జో దే దే సహారా సుఖ్ జీవన్

క సర తేరే చార్నో పే వారు బోలి మా ఓ మా ఓ మా