నైజాం బాబులు Song Lyrics In Telugu

Written by Song Lyrics

Published on:

 

Song Lyrics Info

నైజాం బాబులు Song Lyrics In TeluguMano , Swarnalatha Lyrics

 

SingerMano , Swarnalatha
SingerRamana Gogula
MusicRamana Gogula
Song WriterChandra Bose

నైజాం బాబులు నాటుబాంబులు
అతిథులు మీరండీ ఆర్డరు వేయండీ
చక్కని బొమ్మలు చంద్రవంకలు చిలకలు మీరండీ
కోర్కెలు చూపండీ
వదువు మా ఫ్రెండండీ… వరుడు మావాడండీ
సేవలను పొందండీ, చేసుకోండీ

నైజాం బాంబులు నాటుబాంబులు
అతిథులు మీరండీ ఆర్డరు వేయండీ
చక్కని బొమ్మలు చంద్రవంకలు చిలకలు మీరండీ
కోర్కెలు చూపండీ
వదువు మా ఫ్రెండండీ… వరుడు మావాడండీ
సేవలను పొందండీ, చేసుకోండీ

జర్ధాలూ పాన్‌ మసాలులు పట్టుకురండీ, వెంటనె, వెంటనె
జల్దీగా గోల్డ్‌ప్లాకులు కొనుక్కుతెండీ… వెంటనె, వెంటనె
పానేసీ ముద్దాడితె… చేదుగ ఉంటుందీ, ఆఆ
పొగతాగితే మగతనమే… ఉష్‌కాకంటుందీ
పేలని బాంబులు పిచ్చి ముద్ధులు
బుద్దులు మీరండీ… పద్దతి మార్చండీ
ఉడకని పప్పులు నోటికప్పలు కోతలు మానండీ
మౌతులు మూయండీ

తొందరగా నల్లకొంగను తీసుకురండీ, పొండీ పొండీ
తక్షణమే కొండమీది కోతిని తెండీ, తెండీ తెండీ
మసి పూస్తే మీరేమో… కొంగవుతారండీ
ఆఆ… మీ ఫ్రేండు ఉండంగా కోతెందుకులెండీ, ఒయ్ ఓయ్
తింగరి బాబులు వెర్రికుంకలు గొర్రెలు మీరాండీ
బుర్రలు పెంచండీ
తిక్కల భామలు అరటితొక్కలు మేకలు మీరండీ
తోకలు ముడవండీ
మీరు ఆడాల్లండీ… మాది మగజాతండీ
తాళికట్టే వేళా తలోంచాలి, తప్పదు

నైజాం బాబులు Song Lyrics In English

 

Naizam Babulu Naatubambulu
Athithulu Meerandi… Order Veyandi
Chakkani Bommalu Chandravankalu Chilakalu Meerandi
Korkelu Choopandi
Vadhuvu Maa Friendandi… Varadu Maavaadandi
Sevalanu Pondhandi, Chesukondi ||2||

Zardhaalu Pan Masalalu Pattukurandi… Ventane Ventane
Jaldheegaa Gold Flakulu Konukkuthendi… Ventane Ventane
Paanesi Muddhaadithe… Chidhuga Untundhi, Aa Aa
Pogathaagithe Magathaname… Ushkaakantundhi
Pelani Bambulu Pichhi Muddhulu
Buddhulu Meerandee… Paddhathi Maarchandi
Udakani Pappulu Notikappalu Kothalu Maanandi
Mouthulu Mooyandi

Thondharagaa Nallakonganu Theesukurandi… Pondi Pondi
Thakshaname Kondameedhi Kothini Thendi… Thendi Thendi
Masi Poosthe Meeremo Kongavuthaarandi
Aa Aa… Mee Friend Undangaa Kothendukulendi, Oyy Oyy
Thingari Baabulu Verrikunkalu Gorrelu Meerandi
Burralu Penchandi
Thikkala Bhaamalu Arati Thokkalu Mekalu Meerandi
Thokalu Mudavandi
Meeru Aadaallandi… Maadhi Magajaathandi
Thaalikatte Velaa Thalonchaali, Thappadhu

🔴Related Post