Skip to content

ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada

ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannadaShankar Mahadevan Lyrics

 

Singer Shankar Mahadevan
Singer Shankar Mahadevan
Music Shankar Mahadevan
Song Writer Shankar Mahadevan

 

 

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಾನಾದೈವತಾಯ ಗಂಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೇರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಧೀಠಾಯ ಗುಣಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಠಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಧೀಮಹಿ ..

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ಠಾಣಾಯ ಯಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಧೀಮಹಿ ..

ಗಾನಚತುರಾಯ ಗಾಯನಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಂತರಾತ್ಮನೆ
ಗಾನೋತ್ಸುಖಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನನೋತ್ತ್ ಸುಖ ಮನ ಸೆ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೇ
ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ
ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಚೆತ್ರೆ ಗುರು ಶರ್ಮ ಸಾರ ರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರು ಪಾಖಂಡ ಖಂಡ ಖಾಯಾ ..

ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ ಗೀತಾ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಾಯ ಪ್ರಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಧೀತಾಯ ಗುಣಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಠಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ಠಾಣಾಯ ಯಾ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಧೀಮಹಿ ..

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾ ಯಧೀ ಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಣ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಾಣೈಮೆ
ಗಾಧಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥತಾರಥ್ ತನ್ಮಯೆ ಗುರುಲೀ ..
ಗುಣವತೇ .. ಗಣಪತಯೇ ..

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೀಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮನೆ
ಗೀತಾ ಲೀನಯ್ ಗೀತಾ ಶ್ರಾಯಾಯ
ಗೀತವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ಪದವೇ

ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಯಾ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯ ಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಧೀನ ವಿಘರಾ ಹಯಾ ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಾಣಯವತೇ
ಗೌರಿ ಸ್ಥಾನಮಧಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುಖಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಯ್ಯ ..

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯ ಗೌರಭಾವಯಾ ಧೀಮಹಿ
ಓಹಾಸ ಹಸ್ತರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾದಿತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹೈ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಹಾಯ ಯಧಿ ಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ಠಾಣಾಯ ಯಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲ್ಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಧೀಮಹಿ