Nila kandhara deva Song Lyrics In Telugu

Written by Song Lyrics

Updated on:

Song Lyrics Info

Nila kandhara deva Song Lyrics In Telugughantasaala Lyrics

 

Singerghantasaala
SingerR. Govardhanam
MusicR. Govardhanam
Song WriterSamudraala

జయ జయ మహాదేవా… శంభో సదా శివా.. ఆశ్రిత మందారా.. శౄతి శిఖర సంచారా..

నీలకంథరా.. దేవా.. దీనబాంధవా.. రారా.. నను గావరా..
నీలకంథరా.. దేవా.. దీనబాంధవా.. రారా.. నను గావరా..
సత్య సుందరా.. స్వామీ.. నిత్య నిర్మలా.. పాహీ..
సత్య సుందరా.. స్వామీ.. నిత్య నిర్మలా.. పాహీ..
నీలకంథరా.. దేవా.. దీనబాంధవా.. రారా.. నను గావరా..

అన్య దైవమూ.. గొలువా..ఆ…
అన్య దైవమూ.. గొలువా.. నీదు పాదమూ విడువ..
అన్య దైవమూ.. గొలువా.. నీదు పాదమూ విడువ..
దర్శనమ్మునీరా.. మంగళాంగా.. గంగాధరా…
దర్శనమ్మునీరా.. మంగళాంగా.. గంగాధరా…
నీలకంథరా.. దేవా.. దీనబాంధవా.. రారా.. నను గావరా..

దేహి అన వరములిడు దానగుణసీమా.. పాహి అన్నను ముక్తినిడు పరంధామా..
నీమమున నీ దివ్య నామ సంస్మరణా.. యేమరక చేయుదును భవతాపహరణా..
నీ దయామయ దౄష్టి దురితమ్ములారా.. వరసుధావౄష్టి నా వాంఛలీడేరా..
కరుణించు పరమేశ దరహాస భాసా.. హర హర మహాదేవ కైలాశ వాసా.. కైలాశ వాసా..

పాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా.. నాగభూషణ నన్ను కావగ జాగును సేయకయా..
పాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా.. నాగభూషణ నన్ను కావగ జాగును సేయకయా..
కన్నుల విందుగ భక్తవత్సల కానగ రావయ్యా..
కన్నుల విందుగ భక్తవత్సల కానగ రావయ్యా..
ప్రేమ మీర నీదు భక్తుని మాటను నిల్పవయా..
ప్రేమ మీర నీదు భక్తుని మాటను నిల్పవయా..
పాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా.. నాగభూషణ నన్ను కావగ జాగును సేయకయా..
శంకరా.. శివశంకరా.. అభయంకరా.. విజయంకరా..
శంకరా.. శివశంకరా.. అభయంకరా.. విజయంకరా..
శంకరా.. శివశంకరా.. అభయంకరా.. విజయంకరా..

Nila kandhara deva Song Lyrics In Telugu

 

 

Jaya jaya mahadeva
sambo sadasiva
asrita mamdara
sruti sikara samcara
nilakamdhara deva dina bamdhava rava
nannu gavara
satyasumdara svami
nitya nirmala pahi
anyadaivamu koluva
nidu padamu viduva
darsanammu nira mamgalamga
gamgadhara
dehiyana varamulidu

danaguna sima
pahiyannanu mukti
ninu paramdhama
nimamuna ni divya nama samsmaranaga
emaraka seyudunu bavatapaharana
bavatapaharana
ni dayamaya drushti
duritammulara
para sudhavrushti
na vamca lidera
karunimcu paramesa
darahasabasa
harahara mahadeva

kailasavasa kailasavasa
palalocana nadu moravini
jalini punavaya,
nagabushana nannugavaka
jagunu seyakaya
kannula vimduga baktavatsala
kavaga ravayya
premamira nidu baktuni matanu nilpavaya
samkara sivasamara abayamkara
vijayamkara

🔴Related Post