Shiridi sai Aarathi with English Lyrics

Written by Song Lyrics

Updated on:

Song Lyrics Info

shiridi sai Aarathi with English LyricsSunitha Lyrics

 

SingerSunitha
SingerM.M. Keeravani
MusicM.M. Keeravan
Song WriterK. Shiva Datta

Sri sachidananda sadguru sainath maharaj ki jai

Harathi sai baba soukhya datara jeeva
Charana rajatali dhyava dasa visawa
Bhakta visawa harathi sai baba

Harathi gai konuma vinutha divya nama
Parama santhi nama kaliyuga guru soma
Gunabhi rama harathi gai konuma

Jaya mani jaisa bhava taya taisa anubhava
Davisi dayadhana aisee tujhee hi mava
Tujhee hi mava harathi sai baba

Harathi gonumoyee sri shiridi sai
Aashritha varadaaye sujana soukya dayee
Bharata mayee haarathi gonumoyee

Kaliyugi avatara sagun brahma sachara
Avteerna jhalase swami datta digambara
Datta digambara harathi sai baba

Harathi parama guru aashritha kalpa tharu
Ashayaminkevaru nee sari saatevaru
Jagaada leru harathi parama guru

Atha divasa guruwari bhakta kariti wari
Prabhupada pahawaya bhav bhaya niwari
Bhaya nivari harathi sai baba

Haarathi gurudeva nee padamula seva
Iha paramula throva bhava jalathi ki
Naava mahaanubhava harathi gurudeva

Achutham keshavam ramanarayanam
Krishna damodaram vasu devam hari
Sridharam madhavam gopika vallabham
Janaki nayakam rama chandram bhaje
Gandhala shyamalam vandaroddharakam
Indira mandiram mangaam bhaje

Sridharin vaamalam raghavam shyamalam
Srikaram sreepadam sai natham bhaje
Sridharin vaamalam raghavam shyamalam
Srikaram sreepadam sai natham bhaje…

 

Shiridi sai Aarathi with Telugu Lyrics

 

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా |
చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా ||

జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ |
ముముక్ష జనదావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ || ఆరతి సాయిబాబా ||

జయా మనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ |
దావిసి దయా ఘనా ఐసి తుఝీహీ మావ తుఝీహీ మావ || ఆరతి సాయిబాబా ||

తుమచే నామ ధ్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా |
అగాధ తవకరణి మార్గ దావిసీ ఆనాథా దావిసీ ఆనాథా || ఆరతి సాయిబాబా ||

కలియుగి అవతార సగుణ పరబ్రహ్మా సాచార |
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తదిగంబర దత్తదిగంబర || ఆరతి సాయిబాబా ||

ఆఠా దివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ |
ప్రభుపద మహావయా భవభయ నివారీ భయ నివారీ || ఆరతి సాయిబాబా ||

మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవా తవ చరణ రజ సేవా |
మాగణే హేచి ఆతా తుమ్హా దేవాధిదేవా దేవాధిదేవా || ఆరతి సాయిబాబా ||

ఇచ్ఛితా దీనచాతక నిర్మలతోయ నిజసూఖ |
పాజవే మాధవాయ సంభాళ అపుళీబాక అపుళీబాక ||

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదా తారా జీవా
చరణా రజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా ||

🔴Related Post